Cám ơn Homies đã dành thời gian thực hiện khảo sát này. Warning Zone xin ghi nhận những ý kiến đóng góp của Homie và sẽ cải thiện nhiều hơn nữa