Chính sách đổi/ trả hàng

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch tại WARNING ZONE Delivery. Trong trường hợp khách hàng nhập sai thông tin và gửi vào trang WARNING ZONE Delivery, chúng tôi có quyền từ chối thực hiện giao dịch. Ngoài ra, trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền đơn phương chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:

  • Nếu khách hàng chọn GIAO HÀNG:
    • Giao hàng ngay: gọi đến số điện thoại hotline 1900 6096 đã chọn hoặc số điện thoại hotline 1900 6096 để hủy đơn hàng ngay lập tức.
    • Giao hàng theo thời gian đã chọn: gọi đến số điện thoại hotline 1900 6096 để hủy đơn hàng 30 phút trước thời gian đơn hàng của Khách Hàng được giao
  • Nếu khách hàng chọn ĐẾN MANG VỀ:
    • Đến mang về ngay: gọi đến số điện thoại hotline 1900 6096 đã chọn hoặc số điện thoại hotline 1900 6096 để hủy đơn hàng ngay lập tức.
    • Đến mang về theo thời gian đã chọn: gọi đến số điện thoại hotline 1900 6096 để hủy đơn hàng 30 phút trước thời gian đơn hàng của Khách Hàng được mang về .

Chính sách hoàn tiền

WARNING ZONE sẽ tiến hành hoàn tiền cho quý khách ngay sau khi quy trình kiểm tra giao dịch lỗi/huỷ hoàn tất trong vòng 3 ngày làm việc. Thông tin về thời gian hoàn tiền cụ thể cho từng trường hợp sẽ phụ thuộc vào phương thức thanh toán của quý khách hàng sử dụng như sau:

Phương thức hoàn tiềnThời gian hoàn tiền
ATM nội địa07 – 10 ngày làm việc
Visa, Master, JCB07 – 10 ngày làm việc
Tiền mặt01 ngày làm việc
Hình thức khác07 – 10 ngày làm việc